Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych:

Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 5130237200, REGON: 123077929, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000503862

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie:

adres e-mail: fp@albert.krakow.pl

Nr tel.: 501 899 926

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych droga elektroniczną w tym przede wszystkim realizacji dokonanego zamówienia. Za zgodą Klienta dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, reklamowych jak również informacyjnych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną do przetwarzania danych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych, informacyjnych i reklamowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane Klienta są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zamówienia oraz przez okres czasu, w którym zgodnie z prawem dochodzone mogą być roszczenia wynikające z umowy sprzedaży, jak również przez okres czasu wymieniony w art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody dane są przetwarzane do momentu jej odwołania.

 1. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora m.in. dostawcom usług IT, firmom pocztowym i kurierskim. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług jest niezbędne do ich wykonania.

Podanie danych w celach marketingowych, informacyjnych oraz reklamowych jest dobrowolne.

 1. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo żądania przeniesienia danych w inne miejsce oraz do przejrzenia historii przetwarzania swoich danych,

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.

Skorzystanie z prawa żądania  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokonywane jest poprzez przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z usunięciem konta Klienta.

Wraz z usunięciem konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (szczegółowe informacje na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Pliki Cookies

W związku z udostępnieniem zawartości serwisów internetowych, stosujemy tzw. ciasteczka (ang. „Cookies”). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Serwery mogą odczytać Cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cel wykorzystywania plików Cookies

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje plików Cookies:

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego np. logowanie do sklepu, dokonywanie zakupów,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych transakcji np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zmiana ustawień plików Cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym np. komputerze użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu.

 

Facebook