Sklep u Alberta

„NA ŚCIEŻKACH HISTORII”

cena: 30,00

ilość:

Waga 0.4 kg

Opis produktu

Przedmowa

Niniejsza publikacja wraz ze wcześniejszymi publikacjami, stanowi cykl książek popularno-naukowych o tematyce historycznej. Każda z nich jest zbiorem artykułów i felietonów. Niektóre z nich powstały specjalnie na potrzeby tej publikacji. Inne są rozbudowaną i uaktualnioną wersją tekstów, które ukazały się w różnych mediach internetowych i gazetowych. Chodzi głównie o te media, z którymi mam przyjemność współpracować, czyli o portale internetowe Onet, RMF24 i Prawy.pl, a także dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, miesięcznik „Wsieci – Historia”, periodyk polsko-ormiański „Awedis” oraz biuletyny organizacji kresowych i patriotycznych.

Początkowo teksty te dotyczyły wyłącznie historii Polski i krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich oraz ludobójstwa popełnionego przez w latach 1939–1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię oraz SS „Galizien” i inne ukraińskie formacje kolaboranckie. Jednak po odbyciu szeregu spotkań autorskich tematykę poszerzyłem o inne kraje, które było mi dane odwiedzić w ostatnich latach. Dlatego też obecna publikacja zawiera także artykuły o historii i teraźniejszości tak Argentyny, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych  i Kanady, jak i Włoch i Bałkanów oraz Siedmiogrodu, Chorwacji, Bośni i innych krajów dawnej monarchii habsburskiej. Mam nadzieję, że to poszerzenie jeszcze bardziej zaciekawi czytelnika.

Dziękuję bardzo paniom Annie Kluz-Łoś, właścicielce Małego Wydawnictwa, i Justynie Zarzyckiej, redaktorce wydania, za pomoc przy powstawaniu książki. Także księdzu Arturowi Dońcowi z Buenos Aires i księżom michaelitom za umożliwienie podróży do Ameryki Południowej oraz panu Edwardowi Olszówce z Ottawy, Stowarzyszeniu Patron z Toronto i „Bractwu Puszkowemu” z Hamilton oraz Stowarzyszeniu Rodzin Polonijnych w Filadelfii i Centrum Polsko-Słowiańskiemu w Nowym Yorku  za umożliwienie podróży do Ameryki Północnej.

Dziękuję Fundacji im. Brata Alberta za pomoc w sprawach technicznych oraz autorom zdjęć za udostępnienie swoich prac.

Facebook