Szkolenia

Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta pragnie zainteresować swoją propozycją organizacji szkoleń kadrę kierowniczą, pedagogów, nauczycieli, uczniów szkół zawodowych, liceów, studentów pedagogiki, terapeutów, opiekunów osób niepełnosprawnych. Posiadamy zasoby lokalowe, wykwalifikowaną kadrę z dziedziny pedagogiki, psychologii, pomocy społecznej, prawa, terapii zajęciowej, całodobowej opieki geriatrycznej, medycznej. Służymy pomocą i radą w trudnej pracy higienicznej, socjalnej i wychowawczej wykonywanej na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferowane szkolenia są prowadzone przede wszystkim przez wieloletnich praktyków, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami, wskazówkami i radami. Po naszych szkoleniach praca i opieka nad osobami niepełnosprawnymi może okazać się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza.

Szkolenia organizujemy w Radwanowicach, miejscowości położonej między Krakowem a Krzeszowicami w Ośrodku Fundacji im. Brata Alberta, gdzie działają warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, dom pomocy społecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz świetlica terapeutyczna. Na miejscu w trakcie szkoleń proponujemy warsztaty w wybranych jednostkach Fundacji im. Brata Alberta.

Szkolenie w Radwanowicach to również odskocznia od miejskiego zgiełku, w ciszy, wśród zieleni i dobrego powietrza.

Nasze ceny są konkurencyjne, ponieważ jesteśmy organizacją prowadzoną przez osoby od wielu lat zaangażowane w problematykę osób niepełnosprawnych, pasjonatów i wolontariuszy. Cel jaki nam przyświeca to przede wszystkim pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują i szukają.

Wystawiamy zaświadczenia dokumentujące ukończenie szkolenia.

 

Osoba do kontaktu:

Barbara Latała (koordynator), tel.: 12 283 90 80 wew. 38

Facebook